Lakk spray

Góð viðloðun við alla algenga grunna.
Flæðir vel og þornar hratt.
Hitaþol: -35/+100°C.
Kemur í 400ml spreybrúsa.

Lýsing

VörunúmerLiturRAL númer
BE104793Orange2011
BE173620Rautt3020
BE176064Blátt5007
BE051891Grænt6010
BE061541Dökk grátt7016
BE147512-15Grátt7024
BE046977Ljós grátt7035
BE173621Grátt7039
BE148604Svart glans9005
BE148609Svart matt9005
BE150636Hvítt glans9010
BE220418Hvítt matt9010

Notkunarleiðbeiningar: Undirlag skal vera fitulaust, hreint og þurrt.
Mælt er með möttun yfirborðs.
Sléttið ójöfnur með fylliefni.
Hristið brúsann kröftuglega fyrir notkun, allt að 2 mínútur eftir að heyrast fer í blöndunarkúlunni í brúsanum.
Úðið til reynslu á lítt áberandi stað.
Spíss skal vera í 25 cm fjarlægð frá yfirborði.
Haldið brúsa á hreyfingu við úðun.
Eftir notkun skal snúa brúsa á hvolf og úða þar til spíss tæmist.
Snertiþurrt eftir 15 mínútur.

BE lakkspray merki

HÆTTA: Veldur alvarlegri augnertingu.
Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.
Getur valdið sljóleika eða svima.
Úðabrúsi með afar eldfimum efnum. Þrýstihylki: Getur sprungið við upphitun.
Haldið frá hitagjöfum, neistagjöfum, opnum eldi og heitum flötum. – Reykingar bannaðar.
Má ekki úða á opinn eld eða annan hita- og neistagjafa. Þrýstihylki: Ekki má gata eða brenna hylki jafnvel þótt þau séu tóm.
Gætið þess að anda ekki inn úða/gufu/ýringi.
Notið augn-/ andlitshlífar. EF um váhrif er að ræða eða ef lasleika verður vart: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.
Geymist á vel loftræstum stað. Umbúðir skulu vera vel luktar. Hlífið við sólarljósi. Hlífið við hærri hita en 50 °C.
Fargið innihaldi/íláti hjá viðurkenndri spilliefnamóttöku.
Getur myndað sprengifimar blöndur með lofti, sé loftræsting ófullnægjandi.
Inniheldur: Aseton, n-bútýl asetat.

GEYMIST ÞAR SEM BÖRN NÁ EKKI TIL.