Zink sprey 98%

Langtíma vörn á alla málma.
Inniheldur 98% hreint zink.
Þolir vel veðrun og UV geisla.

Vörunúmer:  BE148598

Hér má finna öryggisblað þessarar vöru

 

Lýsing

Zinkúði, 98-99% hreint zink. Blanda zinkkorna og epoxýfjölliða. Mikið þol gagnvart salti og raka. Góð viðloðun við alla málma og hentar afar vel til að verja suður og skurði. Þétt zinkhúð gefur galvaníska vörn þannig að málmurinn myndar hlíf sem ver hann gegn tæringu. Gott þol gagnvart veðrun, útfjólublárri geislun, lút og olíuefnum. Styrkur zinkhúðarinnar vex með aukinni þykkt. Berner Zink sprey þornar hratt og og má mála yfir án annarrar grunnmálningar. Snertiþurrt eftir u.þ.b. 35 mínútur.
Notkunarleiðbeiningar: Brúsinn sé við herbergishita við notkun. Notið aðeins í vel loftræstu rými. Hristið brúsann kröftuglega fyrir notkun, allt að 2 mínútur eftir að heyrast fer í blöndunarkúlunni í brúsanum. Úðið til reynslu á lítt áberandi stað. Undirlag skal vera hreint og þurrt. Spíss skal vera í 25 cm fjarlægð frá yfirborði. Eftir notkun skal snúa brúsa á hvolf og úða þar til spíss tæmist.

BE1684 merki

HÆTTA: Veldur alvarlegri augnertingu. Veldur húðertingu. Getur valdið sljóleika eða svima. Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif. Úðabrúsi með afar eldfimum efnum. Þrýstihylki: Getur sprungið við upphitun. Haldið frá hitagjöfum, neistagjöfum, opnum eldi og heitum flötum. – Reykingar bannaðar. Má ekki úða á opinn eld eða annan hita- og neistagjafa. Þrýstihylki: Ekki má gata eða brenna hylki jafnvel þótt þau séu tóm. Gætið þess að anda ekki inn úða/gufu/ýringi. Forðist losun út í umhverfið. Notið hlífðarhanska og augn-/ andlitshlífar. Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart. Safnið upp því sem hellist niður. Geymist á vel loftræstum stað. Umbúðir skulu vera vel luktar. Hlífið við sólarljósi. Hlífið við hærri hita en 50 °C. Getur myndað sprengifimar blöndur með lofti, sé loftræsting ófullnægjandi.
Inniheldur: Aseton, bútanon, vetniskolefni C9, arómatar, Leysinafta (úr jarðolíu), létt, arómatískt.

GEYMIST ÞAR SEM BÖRN NÁ EKKI TIL.