Universal smursprey

Alhliða smursprey á snúnings og hreyfifleti.
Hrindir frá sér vatni, ver gegn ryði og tæringu.
Hitaþol: -20/+120°C.

Vörunúmer:  BE147734

Öryggisblað þessarar vöru má finna hér

 

Flokkur: Merki:

Lýsing

Notkunarleiðbeiningar: Hristið brúsann kröftuglega fyrir notkun, allt að 2 mínútur eftir að heyrast fer í blöndunarkúlunni í brúsanum. Spíss skal vera í 25 cm fjarlægð frá yfirborði. Eftir notkun skal snúa brúsa á hvolf og úða þar til spíss tæmist.

BE1684 merki

HÆTTA: Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð. Getur valdið sljóleika eða svima. Úðabrúsi með afar eldfimum efnum. Þrýstihylki: Getur sprungið við upphitun. Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif. Haldið frá hitagjöfum, neistagjöfum, opnum eldi og heitum flötum. – Reykingar bannaðar. Má ekki úða á opinn eld eða annan hita- og neistagjafa. Þrýstihylki: Ekki má gata eða brenna hylki jafnvel þótt þau séu tóm. Gætið þess að anda ekki inn úða/gufu/ýringi. Forðist losun út í umhverfið. Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ/lækni ef lasleika verður vart. Hlífið við sólarljósi. Hlífið við hærri hita en 50 °C. Getur myndað sprengifimar blöndur með lofti, sé loftræsting ófullnægjandi.
Inniheldur: Vetniskolefni, C7-C9, n-alkanar, ísóalkanar, hringalkanar, Vetniskolefni, C6, ísóalkanar, <5% hexan.

GEYMIST ÞAR SEM BÖRN NÁ EKKI TIL.